Brenno Brzozowa Zatoka Dom 3Wiosła Brenno

Regulamin ośrodka, rezerwacji oraz pobytu

Niniejszy Regulamin dotyczy sposobu rezerwacji pobytu oraz zasad wypoczynku gości ("Gość") przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowo BRZOZOWA ZATOKA (dalej „Ośrodek”)

 1. Przy dokonaniu rezerwacji Ośrodek pobiera Zadatek w wysokości 30% wartości pobytu. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub skrócenia pobytu. W przypadku skrócenia pobytu przed przyjazdem środki z zadatki są przeznaczane na pokrycie kosztów niewykorzystanego okresu pobytu w ramach wcześniejszej rezerwacji.
 2. Przy zameldowaniu Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji na poczet ewentualnych strat.
 4. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 1600 do godziny 1100 kolejnego dnia.
 5. Ośrodek wypoczynkowy w ramach pobytu zapewnia wszystkie media (woda, energię elektryczną). Przez cały okres pobytu Gość dba o czystość domku samodzielnie. Ośrodek zapewnia pościel; nie zapewnia środków czystości i innych środków higienicznych. W wyjątkowych sytuacjach Ośrodek pobiera dodatkową opłatę za energię elektryczną, jeżeli jest to wyraźnie zapisane w warunkach rezerwacji.
 6. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
  • warunki dla należytego wypoczynku Gościa,
  • zachowanie w tajemnicy danych osobowych Gościa,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • w miarę posiadanych możliwości zapewnić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte, pomimo dołożenia należytej staranności przez Ośrodek.
 7. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (art. 846-849),
 8. Gość ponosi odpowiedzialność w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, za szkody materialne, w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia pokoju i urządzeń technicznych w Ośrodku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób i jest zobowiązany do pokrycia takiej szkody zgodnie z przepisami prawa. W przypadku wyrządzenia szkody zostaną dokonane oględziny i komisyjne oszacowanie wartości szkody.
 9. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 10. Gość nie może – odpłatnie ani nieodpłatnie - udostępniać pokoju osobom trzecim, w tym w okresie, za który uiścił należną opłatę. W szczególności, osoby niezameldowane w Ośrodku nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w czasie trwania ciszy nocnej tj. od godziny 2200 do godziny 600. W przypadku stwierdzenia przebywania osób trzecich w wyżej wymienionych godzinach, Gość jest zobowiązany do uiszczenia należności za nocleg każdej dodatkowej osoby.
 11. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 2200 do godziny 700.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń niestanowiących wyposażenia Ośrodka.
 13. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka.
 14. Basen jest czynny w godzinach 10.00-19.00. Korzystanie z basenu bez opieki ratownika zatrudnionego przez Ośrodek jest niedozwolone. Podczas nieobecności ratownika korzystanie z basenu jest na własną odpowiedzialność i ryzyko. Kategorycznie zabrania się przebywania na terenie basenu dzieci do 18 roku życia bez opieki osoby dorosłej.
 15. W pomieszczeniach zamkniętych ośrodka (domkach, pokojach) oraz na terenie basenu obowiązuje zakaz palenia. W przypadku złamania powyższego zakazu (stwierdzenia przez pracownika Ośrodka zapachu dymu w pokoju) Gość może zostać obciążony dodatkową opłatą związaną z koniecznością dearomatyzacji pokoju, w wysokości 500 zł. Opłata zostanie doliczona do rachunku Gościa.
 16. W przypadku zagubienia, zniszczenia, bądź też niezwrócenia przedmiotów należących do Ośrodka, Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości odpowiadającej ich wartości odtworzeniowej bądź pokrycia kosztu naprawy uszkodzenia. W szczególności, w przypadku utraty (niezwrócenia) klucza do pokoju, Gość będzie zobowiązany do dokonania zapłaty kwoty w wysokości 80 zł.
 17. Parking w Ośrodku jest płatny, niestrzeżony. Należność za parking należy uregulować w recepcji w dniu przyjazdu.
 18. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. W szczególności na uszkodzenia przez spadające gałęzie z drzewostanu znajdującego się na terenie ośrodka
 19. W dniu przyjazdu Gość powinien dokonać w recepcji opłaty miejscowej, zgodnie z przepisami prawa lokalnego oraz należności za parking.
 20. Przedłużenie doby do godz. 14.00 w dniu wyjazdu jest możliwe tylko za zgodą recepcji i za dodatkową odpłatnością w wysokości 150 zł. W przypadku nieopuszczenia domku w dniu wyjazdu do godz.11.00 ośrodek ma prawo pobrać opłatę w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 21. W dniu wymeldowania Gość jest proszony o wyniesienie odpadków komunalnych oraz pozmywania naczyń i pozostawienie domku w porządku.
×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.